בעקבות המצב הביטחוני סדנת כתיבת תוכניות עבודה נדחתה וסגורה להרשמה
בכל שאלה בנושא ניתן לפנות אלינו במייל הבא - לחץ לפניה