בעקבות המצב הביטחוני סדנת ניהול זמן, נדחתה וסגורה להרשמה
בכל שאלה בנושא ניתן לפנות אלינו במייל הבא - לחץ לפניה